Thiết bị đo độ ồn ngoài trời Nor1216 – Norsonic Na Uy (Outdoor microphone)

Mã: Nor1216 Danh mục: