Thiết bị đo độ ồn ngoài trời Nor1218 – Outdoor microphone

Mã: Nor1218 Danh mục: